Deelnemers ex-partnerdagen:

"Ondanks de situatie waarin ik en mijn kinderen zich bevinden, toch een GOEDE dag met hoopvolle en minder hoopgevende verhalen, maar die  ik niet had willen missen. "

"Bijzonder, goed, warm, heftig en emotioneel. Herkenning bij elkaar, ook al is ieders verhaal anders. "

Lees meer reacties

Ex-partnerdagen

Regelmatig organiseren wij een speciale dag voor ex-partners van seksverslaafden. Tijdens deze dag is er volop gelegenheid om andere ex-partners te ontmoeten. Er is een lezing, en een workshop en/of gepreksgroep, een ervaringsverhaal van een ex-partner en tijd om met elkaar in gesprek te gaan. 

Kijk hier voor een verslag van de ex-partnerdag in november 2019


De volgende ex-partnerdag

De eerstvolgende ex-partnerdag stond gepland op zaterdag 16 mei, maar deze kan i.v.m. de corona-maatregelen helaas niet doorgaan. De volgende dag zal gepland worden op 21 of 28 november. Zodra de datum definitief is, vermelden we dat op de website. 

Wie kunnen deelnemen?

  • Deze dagen zijn bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben gehad met een man die porno- of seksverslaafd was en/of overspel pleegde. Of je lang of kort geleden gescheiden bent, of misschien nog middenin de scheiding zit: je bent van harte welkom!
  • Het forum en de website van Kostbaar Vaatwerk hebben een christelijk karakter, maar staan open voor zowel christenen als niet-christenen. Ditzelfde geldt voor deze dagen. Er is ruimte om met elkaar het geloof in Christus te delen (b.v. door gebed aan het begin en einde van de dag en gelegenheid om met ‘nazorgers’ te bidden), maar hieraan meedoen is geen verplichting. 

Aanmelden

Aanmelden voor de volgende ex-partnerdag kan zodra de datum en het programma bekend zijn. Wil je informatie ontvangen wanneer de datum en het programma bekend zijn? Neem dan contact met ons op.

Vragen?

  • Heb je vragen over onze ex-partnerdagen? Neem dan contact met ons op.
  • Wil je reacties lezen van deelnemers aan vorige ex-partnerdagen? Kijk dan hier. 
  • Wil je een verslag lezen van de vorige ex-partnerdag? Kijk dan hier. 

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter