Filmpje

Wil je meer weten over onze gespreksgroepen? Bekijk dan dit filmpje:

Deelnemers:

" Ik vond het erg prettig om over het probleem van de seksverslaving te kunnen praten met mensen die niet van hun stoel rollen als dit onderwerp aan de orde komt. "

"Ik ervaarde de groep als veilig en vertrouwd. Er was herkenning en bemoediging. Ik heb geleerd om ook naar mezelf te kijken. "

Lees hier meer reacties

Gespreksgroepen voor partners van (ex)seksverslaafden

Op verschillende plekken in Nederland komen maandelijks kleine groepen vrouwen bij elkaar onder leiding van een gespreksleidster. Deze groepen zijn bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben met een man die seksverslaafd is (geweest) en die samen van elkaar en van God willen leren.  Het doel van deze bijeenkomsten is (h)erkenning vinden bij lotgenoten en inzicht krijgen in je eigen herstelproces.


Locaties groepen

Groepen die (binnenkort) gaan starten:

 • Dordrecht (vrijdagochtend) - een nieuwe groep start op vrijdag 13 oktober 2017 - deze groep is vol
 • Krommenie (donderdag- of vrijdagochtend) - een nieuwe groep start bij voldoende deelnemers - hier kun je je voor aanmelden
 • Aalsmeer (maandag- of woensdagavond)  - een nieuwe groep start bij voldoende deelnemers - hier kun je je voor aanmelden
 • Gouda/Boskoop - een nieuwe groep start (bij voldoende deelnemers) voorjaar 2018

Groepen die al gestart zijn: 

 • Barneveld (woensdagochtend) - in september 2017 is een nieuwe groep gestart 
 • Dordrecht (maandagavond) - in augustus 2017 is een groep gestart
 • Ede (donderdagavond) - in april 2017 is een nieuwe groep gestart
 • Zwolle (woensdagochtend) - in januari 2017 is een nieuwe groep gestart 

Bij voldoende deelnemers is het ook mogelijk om groepen te starten in andere regio's.

Kijk hier voor overzicht van lotgenotengroepen die gehouden worden door andere organisaties én voor lotgenotengroepen voor mannen die seksverslaafd zijn.


Programma

De groepen komen 10 keer bij elkaar, met een tussenpoze van 3 of 4 weken. De bijeenkomsten duren ca 2 uur. Er is tijd voor ontmoeting, je verhaal delen en daarnaast gaan we iedere keer aan de slag met een onderwerp waar je als partner van een (ex-) porno- of seksverslaafde mee te maken kunt krijgen: 

 1. Kennismaking
 2. Fasen in herstel
 3. Wat porno/seksverslaving doet
 4. Mede-afhankelijkheid en loslaten
 5. Grenzen
 6. Gevoelens
 7. Boosheid
 8. Identiteit
 9. Seksualiteit
 10. Vergeving en berouw

Wat verwachten wij van deelnemers? 

1. Deelnemers ontvangen een inlogcode waarmee ze toegang hebben tot een afgeschermd gedeelte van de website waar het deelnemersmateriaal te vinden is. Wij verwachten van deelnemers dat ze zich op iedere bijeenkomst voorbereiden door het materiaal thuis door te lezen en de bijbehorende vragen en opdrachten te maken.

2. Voor het groepsproces is het belangrijk dat alle deelnemers aanwezig zijn. We verwachten daarom van deelnemers dat ze aan alle bijeenkomsten meedoen (behalve bij b.v. ziekte, jubilea e.d.)

3.Om deel te nemen aan de bijeenkomsten hoeft een deelnemer geen christen te zijn. Omdat de Bijbel opengaat en er ruimte is voor gebed, verwachten we van deelnemers een respectvolle houding tov deze zaken.


 Overige informatie

 • Onze gespreksgroepen zijn lotgenotengroepen en geen therapeutische groepen. Het is dus geen vervanger voor professionele therapie (groepen). 
 • De veiligheid en vertrouwelijkheid binnen de groep vinden we erg belangrijk. Om die te kunnen waarborgen, gelden er binnen de groepen groepsregels die tijdens de eerste bijeenkomst besproken worden.
 • Deelnemen aan een gespreksgroep kost 25 euro voor een heel seizoen. Kun je deze bijdrage - wegens financiële redenen - niet geheel betalen? Laat dit dan geen reden zijn om niet te komen; neem even contact met ons op om een vermindering of kwijtschelding te bespreken.  

Aanmelden

Heb je alle informatie over de gespreksgroepen doorgelezen en wil je deelnemen aan één van de groepen?

1. Stuur ons dan een e-mailbericht. Vermeld daarbij in ieder geval voor welke groep je je wilt aanmelden (of - als er nog geen groep is in jouw regio -  in welke woonplaats of regio je woont). Je mag ook alvast wat over jezelf en je situatie vertellen als je dat wilt.

2. Nadat we je mail ontvangen hebben, zullen we via mail een afspraak maken voor een telefoongesprek. Tijdens deze telefonische intake vertellen wij je e.e.a. over de groep, kun jij je vragen daarover stellen en stemmen we vervolgens samen met jou af of de groep al dan niet helpend voor jou kan zijn.

3. Als er plek is in de groep van jouw keuze, zal de gespreksleider van de groep contact met je opnemen en je uitnodigen voor de eerstvolgende bijeenkomst. Als er (nog) geen plek is binnen de gespreksgroep van jouw keuze of regio, laten we je dat ook weten. We kunnen je dan voorstellen om deel te nemen aan een andere groep óf we plaatsen je op de wachtlijst. Zodra er dan weer plek is, nemen we contact met je op. 


Vragen?

Wil je weten hoe deelnemers aan de gespreksgroepen deze groepen ervaren hebben? Kijk dan hier.

Heb je vragen? Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

 

 

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter