Skip to content
vrouw met gebroken spiegel

Seks zonder instemming

Als een vrouw dronken is, als ze provocerend gekleed is of wanneer ze niet heel duidelijk ‘nee’ zegt of zich niet verzet, dan is seks zonder toestemming verdedigbaar. Dat is de mening van 25% van de 27.000 Europeanen die hierover ondervraagd werden, blijkt uit een bericht op Nu.nl.  Seks zonder toestemming – is dat niet een nogal verzachtende omschrijving voor het woord verkrachting? Dat is seks die neemt ten koste van de ander en die op geen enkele wijze rekening houdt met de wensen, grenzen en behoeften van de andere persoon.

Het is de soort seks waarover ik ook regelmatig hoor van vrouwen die met ons contact opnemen. Vrouwen die daarover vaak in verwarring zijn. Die zich onveilig voelen in hun huwelijk, maar niet meer goed weten wat wel en niet ‘normaal’ is.  Vrouwen wiens grenzen worden overschreden door mannen die geen ‘nee’ kunnen horen of voor wie een ‘nee’ alleen maar een extra uitdaging is om met geweld of manipulatie te kunnen nemen waar zij denken recht op te hebben. Ja, verkrachting komt ook voor binnen het huwelijk door mannen die een compleet misvormd beeld hebben van seksualiteit. Een beeld dat vaak gevormd is door het jarenlang bekijken van duizenden seksscènes waarin vernedering, pijn en geweld van vrouwen volkomen ‘normaal’ is.

Deze mannen denken dat alle seks binnen het huwelijk geoorloofd is, maar zo is het nooit bedoeld. Seks is geen egoïstische daad waarbij de ander alleen maar dient als een middel om de lusten te bevredigen. Je bent als vrouw niet bedoeld als prostituee voor je man, met wie hij seks kan hebben waar en hoe en hoe vaak hij maar wil. Seksualiteit zou juist alles te maken moeten hebben met liefde, vertrouwen, veiligheid en respect. Als vrouw voel je het ergens (hopelijk) nog wel aan: je hebt het nodig om je gekend en geliefd en aanvaard te weten. Dat geeft de veiligheid die je nodig hebt om je vervolgens ook lichamelijk aan je man te kunnen geven, zodat je samen kunt genieten van het unieke cadeau dat bedoeld is binnen een exclusieve, liefdevolle relatie. Dat is een vorm van seksualiteit waarbij jouw wensen, grenzen en behoeften er gewoon mogen zijn. Dat is seksualiteit zoals het bedoeld is.

Worden jouw (seksuele) grenzen overschreden? Dan wil ik je aanmoedigen om daar over te gaan praten. Neem contact op met ons, ga in gesprek met een hulpverlener of neem een andere stap die jou kan helpen om het misbruik te laten stoppen.

Anita

Back To Top