Skip to content

Sonja (52 jaar): “Ik verlangde vaak alleen nog maar naar rust”

Zeven jaar geleden werd ik geconfronteerd met het dubbelleven van mijn man. Hij bleek vanaf de eerste dag dat ik hem leerde kennen niet eerlijk te zijn geweest.

Onbereikbaar

Toen we met elkaar trouwden, wist ik daar allemaal nog niets van. Wel merkte ik dat het, na een jaar huwelijk, steeds slechter ging met onze relatie. Een paar jaar later was ik uitgeput; ik wilde een laatste poging doen om ons huwelijk te redden met relatietherapie en als dat niet zou helpen, zou ik naar een scheiding toe werken.

In die periode begon mijn man leugens op te biechten. Hij vertelde over het dubbelleven dat hij jarenlang had. En dat heeft ironisch genoeg uiteindelijk ons huwelijk gered. Het gaf me eindelijk een verklaring waarom ik hem in de voorgaande jaren niet kon ‘bereiken’ en het gaf een opening om aan de relatie te kunnen werken.

We hebben toen veel hulp gehad, onder andere: Contextuele Therapie en Emotionally Focused Therapy. Hoe zwaar de jaren daarop waren had ik me van te voren niet voor kunnen stellen. Vaak dacht ik dat de relatie alsnog stuk zou lopen. Soms gingen er maanden voorbij dat ik mijn man opnieuw niet kon ‘bereiken’. Ondertussen worstelde ik met chronische vermoeidheid en raakte ik arbeidsongeschikt.

Beste huwelijksjaar

Na ruim vijf jaar kwam er eindelijk enige stabiliteit. Het afgelopen jaar is mijn beste huwelijksjaar geweest tot nog toe, voor mijn gevoel eigenlijk pas mijn eerste echte huwelijksjaar. En nu durf ik erop te vertrouwen dat we nog samen oud kunnen worden.

Naast alle hulp die we hebben gehad, heeft mijn man elke maand een gesprek met zijn accountability partner. We hebben het document voor een terugval- en preventieplan van Kostbaar Vaatwerk door de tijd heen steeds meer herschreven tot een plan dat helemaal is toegespitst op onze situatie. Mijn man gebruikt het om het gesprek met zijn accountability partner voor te bereiden. Na dat gesprek geeft hij mij een korte update. In het document hebben we aantekeningen staan van wat ik wel/niet wil weten, hoeveel details e.d., en daar houdt hij zich aan bij het geven van de update. Een vriend van hem regelt het filter op zijn computer, tablet en mobiele telefoon en voert daar wijzigingen in door als dat nodig is. Ik heb het wachtwoord van het filter als back-up, maar wil er zo min mogelijk mee bezig zijn, ik heb enige afstand nodig.

Inmiddels werk ik ook weer. Integral Eye Movement Therapy (IEMT) heeft voor mij een cruciale rol gespeeld in het herstellen van mijn vermoeidheid.

Twee mensen nodig

Door de tijd heen ben ik ervan overtuigd geraakt dat het herstellen van een relatie echt een keuze moet zijn, soms tegen alle trots, woede en angst in. Je kunt er niet half voor gaan. En er zijn twee mensen voor nodig, je kunt het niet alleen en voor de ander doen. Ondanks de nodige twijfels die er heus zijn geweest hebben we uiteindelijk beiden gewild dat het goed zou komen.

Wat helpt met betrekking tot de mensen om ons heen, zowel privé als hulpverleners, is wanneer zij een balans weten te vinden tussen het erkennen van ons verdriet (wat voor mij betekent jarenlang geduldig blijven aanhoren hoe diep het me geraakt heeft en niet zoiets hebben van ‘get over it’) en tegelijk vertrouwen houden in een goede afloop, kalm kunnen blijven. Heftige emoties horen er nu eenmaal bij.

Je kunt dit overleven

Ik weet niet precies of ik het gelezen of gehoord heb, maar via Kostbaar Vaatwerk vernam ik iets in de strekking van: Je kunt dit overleven. Je bent niet gek. Op een dag wordt het beter. Ik heb me daar aan vastgeklampt toen ik soms het gevoel had zelfs de komende uren niet door te kunnen komen. En het is waar. Op een dag komt er weer wat lucht. Gelukkig ging het soms net op tijd weer de goede kant op met onze relatie. Anders had ik niet meer de draagkracht gehad om het vol te houden. Ik vroeg mezelf weleens af wat beter was: Nog even volhouden of alsnog de handdoek in de ring gooien. Ik verlangde vaak alleen nog maar naar rust. Mijn geloof en het contact met een paar mensen die ik kan vertrouwen heeft mij op de moeilijkste momenten verder geholpen.

De persoonlijke ontwikkeling die mijn man en ik hebben doorgemaakt heeft niet alleen ons huwelijk verbeterd, maar heeft de kwaliteit van ons leven in het algemeen verbeterd. We kunnen onze grenzen op veel gebieden nu beter aanvoelen. Communicatief en relationeel zijn we sterker geworden. Ook weten we beter wat voor ons belangrijk is in het leven en waarderen we meer wat we hebben.

Ten volle leven

Hoewel het verleidelijk voor mij kan zijn om na het verraad dat ik heb gevoeld geen relatie meer te willen hebben, kies ik er toch voor. Ik wil ten volle leven, ook al blijft er een risico dat ik opnieuw gekwetst kan raken. Ik let er wel extra op dat ik mijn leven niet te veel om mijn man heen laat draaien. Ook als hij er niet zou zijn (ofwel door overlijden of doordat hij verkiest mij niet lief te hebben) wil ik een ‘leven’ hebben. Ik heb mijn familie, mijn vrienden, de kerk, mijn werk, mijn hobby’s. Ik zorg dat ik een netwerk heb en mijn geluk niet alleen afhankelijk is van mijn huwelijk. Dat vind ik verstandig leven.

Ik wil iedereen die hier ook mee te maken heeft veel genezing en voorspoed toewensen. Ik ben Kostbaar Vaatwerk en alle lotgenoten met wie ik contact heb gehad erg dankbaar.

Back To Top