skip to Main Content

Groepen

Op verschillende plekken in Nederland komen regelmatig kleine groepen vrouwen bij elkaar onder leiding van een gespreksleidster. Deze groepen zijn bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben met een man die seksverslaafd is (geweest) en die samen van elkaar en van God willen leren.

Vragen over onze groepen?

Programma

De groepen komen 10 keer bij elkaar, met een tussenpoze van 3 of 4 weken. De bijeenkomsten duren ca 2 uur. Er is tijd voor ontmoeting, je verhaal delen en daarnaast gaan we iedere keer aan de slag met een onderwerp waar je als partner van een (ex-) porno- of seksverslaafde mee te maken kunt krijgen:

1. Kennismaking
2. Fasen in herstel
3. Wat porno/seksverslaving doet
4. Zorgen voor jezelf
5. Grenzen
6. Gevoelens
7. Boosheid
8. Identiteit
9. Seksualiteit
10. Vergeving en berouw

Voor wie?

  • Vrouwen die een relatie hebben met een man die porno-of seksverslaafd is (geweest)
  • Die ernaar verlangen om ervaringen te delen met lotgenoten en zich actief willen inzetten voor hun eigen herstelproces
  • Die akkoord zijn met de voorwaarden en groepsregels

Om deel te nemen aan de bijeenkomsten hoeft een deelnemer geen christen te zijn. Omdat de Bijbel opengaat en er ruimte is voor gebed, verwachten we van deelnemers echter wel een respectvolle houding ten aanzien van deze zaken.

Voor wie niet?

Deze groepen zijn niet bedoeld voor ex-partners. Voor ex-partners zijn er speciale programma’s (ex-partnerdagen en een apart programma tijdens ontmoetingsdagen). Als de relatie wordt beëindigd terwijl iemand deelneemt aan een groep, dan is het meestal wel mogelijk om het seizoen in de groep af te maken. E.e.a. gaat in overleg met de gespreksleidster van de groep.

Onze gespreksgroepen zijn lotgenotengroepen en geen therapeutische groepen. Het is dus geen vervanger voor professionele therapie(groepen). In sommige gevallen kunnen wij professionele therapie als voorwaarde stellen om (in de toekomst) deel te nemen aan een gespreksgroep. Voor onze therapiegroepen geldt deze voorwaarde niet.

Kosten

Voor het deelnemen aan een gespreksgroep vragen we een bijdrage van (minimaal) 75 euro voor de tien bijeenkomsten. Deelnemen aan een therapiegroep kost ca 300 euro voor de 10 bijeenkomsten.

Kun je deze bijdrage – wegens financiële redenen – niet geheel betalen? Laat dit dan geen reden zijn om niet te komen; neem even contact met ons op om een eventuele vermindering te bespreken.

Huidige groepen

Therapiegroep Boskoop (dinsdag-of donderdagavond óf op een ochtend) – een nieuwe groep start zodra er voldoende deelnemers zijn – in deze groep is nog plek om deel te nemen

Therapiegroep Veenendaal (donderdagavond) – een nieuwe groep start start zodra er voldoende deelnemers zijn – in deze groep is nog plek om deel te nemen

Gespreksgroep online (dagdeel nog niet bekend) – een nieuwe groep start bij voldoende deelnemers. De 5 bijeenkomsten van deze groep vinden plaats op het forum via lezen en schrijven van berichten. In deze groep is nog plek om deel te nemen.

Therapiegroep Barneveld (maandagochtend) – een nieuwe groep start begin 2022

Bij voldoende deelnemers is het ook mogelijk om groepen te starten in andere regio’s. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Aanmelden

Heb je alle informatie doorgelezen en wil je deelnemen aan één van de groepen?

1. Stuur ons dan een e-mailbericht. Vermeld daarbij voor welke groep je je wilt aanmelden of – als er nog geen groep is in jouw regio –  in welke woonplaats of regio je woont. Je mag ook alvast wat over jezelf en je situatie vertellen als je dat wilt.

2. Als er plek is in de groep van jouw keuzen, of als we voldoende deelnemers hebben om een groep te starten in een nieuwe regio, zullen we via mail een afspraak maken voor een telefoongesprek. Tijdens deze telefonische intake vertellen wij je e.e.a. over de groep, kun jij je vragen daarover stellen en stemmen we vervolgens samen met jou af of de groep al dan niet helpend voor jou kan zijn.

3. Als er (nog) geen plek is binnen de gespreksgroep van jouw keuze of regio, laten we je dat ook weten. We kunnen je dan voorstellen om deel te nemen aan een andere groep óf we plaatsen je op de wachtlijst. Zodra er dan weer plek is, nemen we contact met je op.

Reacties deelnemers gespreksgroepen

Na de laatste bijeenkomst van elke groep vragen we aan deelnemers om hun reactie. Met hun toestemming delen we een aantal van de reacties die we binnenkregen:

Back To Top
X