skip to Main Content

Groepen

Op verschillende plekken in Nederland komen regelmatig kleine groepen vrouwen bij elkaar onder leiding van een gespreksleidster. Deze groepen zijn bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben met een man die seksverslaafd is (geweest) en die samen van elkaar en van God willen leren.

Vragen over onze groepen?

Programma

De meeste groepen komen 10 keer bij elkaar, met een tussenpoze van 3 of 4 weken. De bijeenkomsten duren ca 2 uur. Er is tijd voor ontmoeting, je verhaal delen en daarnaast gaan we iedere keer aan de slag met een onderwerp waar je als partner van een (ex-) porno- of seksverslaafde mee te maken kunt krijgen:

1. Kennismaking
2. Fasen in herstel
3. Wat porno/seksverslaving doet
4. Zorgen voor jezelf
5. Grenzen
6. Gevoelens
7. Boosheid
8. Identiteit
9. Seksualiteit
10. Vergeving en berouw

Er zijn ook groepen die 5 keer bij elkaar komen. Meestal worden dan 5 van bovenstaande onderwerpen besproken.

Voor wie?

De therapie- en gespreksgroepen zijn voor:

  • Vrouwen die een relatie hebben met een man die porno-of seksverslaafd is (geweest)
  • Die ernaar verlangen om ervaringen te delen met lotgenoten en zich actief willen inzetten voor hun eigen herstelproces
  • Die akkoord zijn met de voorwaarden en groepsregels

De ex-partnergroepen zijn voor:

  • vrouwen die een relatie hebben gehad met een man die porno- of seksverslaafd was – of die in scheiding liggen
  • Die ernaar verlangen om ervaringen te delen met lotgenoten en zich actief willen inzetten voor hun eigen herstelproces
  • Die akkoord zijn met de voorwaarden en groepsregels

Om deel te nemen aan de bijeenkomsten hoeft een deelnemer geen christen te zijn. Omdat de Bijbel opengaat en er ruimte is voor gebed, verwachten we van deelnemers echter wel een respectvolle houding ten aanzien van deze zaken.

Voor wie niet?

Onze gespreksgroepen zijn lotgenotengroepen en geen therapeutische groepen. Het is dus geen vervanger voor professionele therapie(groepen). In sommige gevallen kunnen wij professionele therapie als voorwaarde stellen om (in de toekomst) deel te nemen aan een gespreksgroep. Voor onze therapiegroepen geldt deze voorwaarde niet.

Kosten

Voor het deelnemen aan een gespreksgroep vragen we een bijdrage van (minimaal) 75 euro voor de tien bijeenkomsten. Deelnemen aan een therapiegroep kost ca 300 euro voor de 10 bijeenkomsten.

Kun je deze bijdrage – wegens financiële redenen – niet geheel betalen? Laat dit dan geen reden zijn om niet te komen; neem even contact met ons op om een eventuele vermindering te bespreken.

Huidige groepen

Therapiegroep Veenendaal (donderdagavond – 10 bijeenkomsten) – een nieuwe groep start waarschijnlijk in 2023.

Therapiegroep Barneveld (maandagochtend – 10 bijeenkomsten) – een nieuwe groep start waarschijnlijk in 2023.

Ex-partnergroep (maandagavond – 5 bijeenkomsten) – het is nog niet bekend wanneer een volgende groep start

Gespreksgroep online (dagdeel nog niet bekend) – een nieuwe groep start bij voldoende deelnemers.

Bij voldoende deelnemers is het ook mogelijk om groepen te starten in andere regio’s. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de Geschonden Vertrouwen groep in Amersfoort. Deze groep is voor christenvrouwen die een relatie hebben of hadden met een porno- of seksverslaafde man.

Aanmelden

Heb je alle informatie doorgelezen en wil je deelnemen aan één van de groepen?

1. Stuur ons dan een e-mailbericht. Vermeld daarbij voor welke groep je je wilt aanmelden of – als er nog geen groep is in jouw regio –  in welke woonplaats of regio je woont. Je mag ook alvast wat over jezelf en je situatie vertellen als je dat wilt.

2. Als er plek is in de groep van jouw keuze, of als we voldoende deelnemers hebben om een groep te starten in een nieuwe regio, zullen we via mail een afspraak maken voor een telefoongesprek. Tijdens deze telefonische intake vertellen wij je e.e.a. over de groep, kun jij je vragen daarover stellen en stemmen we vervolgens samen met jou af of de groep al dan niet helpend voor jou kan zijn.

3. Als er (nog) geen plek is binnen de gespreksgroep van jouw keuze of regio, laten we je dat ook weten. We kunnen je dan voorstellen om deel te nemen aan een andere groep óf we plaatsen je op de wachtlijst. Zodra er dan weer plek is, nemen we contact met je op.

Reacties deelnemers gespreksgroepen

Na de laatste bijeenkomst van elke groep vragen we aan deelnemers om hun reactie. Met hun toestemming delen we een aantal van de reacties die we binnenkregen:

Back To Top