Naar het forum

Deelnemers over het forum

" Het geeft me een heel fijn gevoel om dingen van me af te tikken, het ordent mijn gedachten in de chaos van gevoelens en pijn.  "

"Voor mij is het forum een plek waar ik mijn verhaal kwijt kan, waar ik terecht kan als ik om raad verlegen zit en waar ik mij begrepen voel. "

Lees hier meer reacties

Forumregels

Op het forum gelden de onderstaande forumregels. Zodra je je aanmeldt voor het forum, verklaar je dat je instemt met deze forumregels. 

1. We willen dat het forum van Kostbaar Vaatwerk een plaats is waar je je verhaal veilig en in vertrouwen kunt vertellen. Daarom hanteren we de volgende regel: wat op het forum gedeeld wordt, blijft op het forum. Dit betekent dat er niet buiten het forum uit berichten geciteerd mag worden, en dat berichten van leden van het forum niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijfster doorgestuurd mogen worden naar anderen.

2. Het lidmaatschap van het forum is persoonlijk. Als lid dien je er zorg voor te dragen dat niemand (ook je huisgenoten niet) toegang kan hebben tot het forum. Houd het wachtwoord dus voor jezelf!

3. Je bent op ons forum niet verplicht om meteen een voorstelberichtje te plaatsen. We vragen dit wel van je als je, na de eerste drie maanden lidmaatschap, besloten hebt lid te blijven.

3. Vermeld op dit forum niet de echte naam van je (ex)-partner of van andere betrokkenen. Maak ook geen adresgegevens, e-mailadressen of telefoonnummers bekend. En wees hier in privé-contact met andere leden ook erg terughoudend in!

4. Alhoewel de site en het forum een christelijk karakter hebben, staat het forum open voor zowel christenen als niet-christenen. We vinden het belangrijk dat elk lid zich thuis kan voelen op het forum en verwachten dat er onderling respect is voor elkaar, ongeacht of iemand wel of niet gelooft.

5. Je mag op het forum je verhaal doen. Je mag je pijn, je verdriet, je woede en je angst delen. Zorg wel dat je dat op een nette en respectabele manier doet. Gebruik geen aanvallende, hatelijke, discriminerende, vloekende of op andere wijze beledigende woorden.

6. Uitgebreide en gedetailleerde verslagen van het gedrag van je man hebben we liever niet. Probeer het zoveel mogelijk te beperken tot algemene omschrijvingen.

7. Voel je niet verplicht alles te moeten lezen of overal op te reageren, kijk naar wat jij aankan en wat jou aanspreekt.

8. Houd altijd rekening met je eigen gevoel en grenzen en respecteer ook die van een ander. Niet iedereen is even ver in het verwerkingsproces en je hebt te maken met lotgenoten, geen hulpverleners!

9. Als je je ernstige zorgen maakt over iets dat een forumlid op het forum gedeeld heeft, dan kun je dit aan het desbetreffende forumlid melden. Als je je zorgen blijft maken, neem dan contact op met één van de forumbeheerders die, na overleg met de andere forumbeheerders, vervolgens het desbetreffende forumlid zal aanspreken en eventueel verdere stappen zal ondernemen.

10. Als blijkt dat je de vertrouwelijkheid van het forum geschonden hebt, of op andere wijze deze regels hebt overtreden, treffen we maatregelen. In het uiterste geval zal je de verdere toegang tot het forum geweigerd worden.

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter