Op de hoogte blijven?

Wil je ons steunen?

Kostbaar Vaatwerk is voor haar werk afhankelijk van giften. Wil je ons werk financieel steunen? Maak dan een gift over naar rekeningnummer NL43 INGB 0007 5724 24 of vul dit formulier in om ons te machtigen.

ANBI

Stichting Kostbaar Vaatwerk is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat alle giften aan onze stichting voor de gever aftrekbaar zijn van de belasting.

Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL43 INGB 0007 5724 24 t.n.v. Stichting Kostbaar Vaatwerk (RSIN/fiscaal nummer: 8522 66 662). Of vul dit formulier in om ons te machtigen.

Doelstelling

Het statutaire doel van onze stichting is: het bieden van hulp en ondersteuning aan vrouwen die een relatie hebben of hebben gehad met een man die seksverslaafd is of is geweest, voorts alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 2 leden die gezamenlijke bevoegdheid hebben:

  • C. van Beem - voorzitter/penningmeester
  • C. van Gilst - secretaris
  • B. Wolff - algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de tijd die zij besteden aan het uitoefenen van hun functie als bestuurslid. Medewerkers van de stichting ontvangen geen salaris voor de tijd die zij besteden aan werkzaamheden voor de stichting. Het bestuur kan besluiten om een medewerker die veel uren voor de stichting werkt een vrijwilligersvergoeding toe te kennen indien het vermogen van de stichting dat toelaat. De vrijwilligersvergoeding is nooit hoger dan de door de belastingdienst bepaalde maximumbedragen.

Beleidsplan

Klik hier om de hoofdlijnen van het beleidsplan te lezen.

Financiële verantwoording

Voor het einde van het tweede kwartaal van elk nieuw kalenderjaar, zal het jaarverslag van het voorgaande jaar op de website worden gepubliceerd. Klik hier voor het Financieel verslag over 2019

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter