Kan ik de accountability partner van mijn man zijn?

Mijn man is seksverslaafd geweest. Jarenlang. Gelukkig heeft hij er nu voor gekozen om te breken met zijn verslaving. Hij doet een cursus en heeft daar geleerd dat het goed is om een accountability-partner te hebben. Hij heeft mij gevraagd om dat te gaan doen. Hij wil dan van mij steun en begrip als hij het moeilijk heeft en praten over de verleidingen. Ik merk dat ik dat moeilijk vind. Ik denk dat ik het niet kan en wil. Ik ben bang dat er dan helemaal geen ruimte meer is voor mijn gevoelens en dat het dan alleen nog over hem zal gaan. Wat vinden jullie?

'Linda'

Het is mooi dat je man inziet dat hij een accountability-partner (AP) nodig heeft. Het geeft - denk ik - aan dat hij beseft dat hij iemand nodig heeft in zijn strijd tegen de verslaving. Het is een belangrijke stap dat hij durft te erkennen dat hij hulp nodig heeft. Maar jij vraagt je ondertussen wel af of jij degene moet zijn die hem deze hulp gaat geven, en ik denk dat jouw twijfel terecht is.

Wij adviseren altijd om - zeker in het begin van het herstelproces - als vrouw niet de rol van AP (of buddy) op je te nemen. We hebben daar een aantal redenen voor:

 • Vrouwen zijn nu eenmaal anders dan mannen. Als vrouw kun je dus nooit helemaal meevoelen met je man, hoe graag je dat ergens misschien ook zou willen. Je man heeft iemand nodig die hem begrijpt als hij bijvoorbeeld spreekt over de verleidingen die op hem afkomen en die de worstelingen (min of meer) herkent. Een andere man kan deze rol veel beter vervullen.

 • Je man heeft het nodig om heel open te kunnen praten over zijn verleidingen en over eventuele terugvallen. Als je als vrouw de AP-rol op je neemt, dan is het voor een man vaak moeilijker om open te zijn. Hij begrijpt dat hij je kwetst met zijn openheid, en zal dus eerder zijn verhaal afzwakken of verdoezelen om jou zo te beschermen tegen pijn (of zichzelf tegen jouw boosheid). Je man heeft iemand nodig tegen wie hij alles kan vertellen, zonder dat dat directe gevolgen heeft voor de relatie die hij met diegene heeft. Een vriend, gemeentelid of familie-lid is daarom veel beter geschikt als AP.

 • Als je als vrouw de AP wordt voor je man, dan kom je heel gemakkelijk als vrouw in een hulpverlenersrol terecht, waarbij er vooral of uitsluitend oog is voor datgene wat hij nodig heeft en niet meer voor datgene wat jij nodig hebt. Het kan dan zo zijn dat jouw emoties, behoeften, angsten e.d. door hem, door jou, en/of door jullie beiden helemaal aan de kant geschoven worden, met alle gevolgen van dien. Als je man een AP heeft, heeft hij zelf een plek waar hij steun kan vinden, waardoor er voor hem mogelijk meer ruimte komt voor jou en jullie relatie.

Kortom: het is voor je man goed om een mannelijke AP te zoeken die hem die steun en begrip kan geven die hij nodig heeft, met wie hij kan spreken over verleidingen en die hem kan confronteren en bevragen hierop.

Nog een kleine kanttekening hierbij: alhoewel het voor je man beter is dat hij een mannelijke AP zoekt, betekent dat niet dat jij je man niet of nooit zou mogen helpen. In een goede, herstelde relatie is het belangrijk dat je elkaar wederzijds kunt helpen, mag bevragen en open kunt zijn. Het is belangrijk om jullie hart met elkaar te leren delen, te leren liefhebben en te steunen. Dit is een proces waar jullie - hopelijk - steeds meer in mogen groeien. En daarom is het natuurlijk helemaal niet verkeerd om je man te vragen of je hem ergens mee kunt helpen, en het is mooi als je man dat ook aan jou kan vragen. Elkaar wederzijds helpen iets iets anders dan AP zijn voor elkaar.


Extra info over accountability:

In het boek 'Strijdlust' staat een uitgebreide handleiding voor accountability-partners.

Russell Willingham (auteur van Onderweg naar vrijheid) noemt een aantal punten waaraan zo'n AP zou moeten voldoen. Hij schrijft: 
'Een accountability-partner...

 • is warm en liefdevol, maar ook echt en niet bang om te confronteren.
 • moet in staat zijn om het verhaal aan te horen zonder terug te schrikken of bang te worden.
 • is iemand die gemakkelijk zijn gevoelens kan verwoorden en is in staat ook zijn eigen gebrokenheid te delen.
 • bespreekt niets met anderen zonder toestemming
 • wil niet alles oplossen met een bijbeltekst of een christelijk cliché.
 • moet weten dat de verslaafde waarschijnlijk tegen hem zal liegen en durft regelmatig door te vragen, óók naar de details.
 • kan zich met de verslaafde verheugen over kleine overwinningen
 • hij houdt van hem, in plaats van hem als project te zien.'

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter