Hoe weet ik of hij gestopt is met zijn seksverslaving?

Mijn man is seksverslaafd. Al heel wat jaren. Hij heeft nu wel hulp gezocht en zegt dat het goed gaat, maar ik vraag me af of dat zo is. Hoe weet ik nu of hij echt gestopt is met zijn verslaving?

'Myrthe'

Seksverslaving vind over het algemeen plaats in het geheim. Het is lang niet altijd zichtbaar voor partners. Dat maakt onzeker: hoe kan ik nu weten of hij zich er nog wel of niet mee bezig houdt? Sommige vrouwen krijgen daardoor de neiging om altijd maar weer te controleren, in de hoop dat ze niets vinden en dat dát hen gerust zal stellen. Maar ook als ze dan niets vinden, geeft dat vaak geen rust. Dat is misschien ook wel logisch: geen pornohistorie vinden op de eigen computer betekent niet automatisch dat er nooit porno gekeken wordt. Daarnaast heeft seksverslaving alles te maken met de gedachten van je man, en die kun je nu eenmaal niet controleren.

Andere vrouwen zoeken maar al te graag hun zekerheid in beloftes. 'Als hij zegt dat hij ermee stopt', dan geloof ik dat van hem. Gelukkig doen sommige (ex-)verslaafden inderdaad wat ze beloven, maar helaas hebben veel vrouwen ervaren dat beloftes maar al te snel gebroken worden. 'Geen woorden, maar daden' zeggen we op het forum vaak.

En ik denk dat daar de oplossing ligt: in de daden. Aan het gedrag van je man kun je zien of hij werkelijk veranderd is, of niet. Tijdens een themadag over seksverslaving, dat ik onlangs bijwoonde, zei Steve Callagher (zelf seksverslaafd geweest en nu oprichter van Pure Life ministries) hier het volgende over:

Als een seksverslaafde daadwerkelijk los wil komen van zijn verslaving, zijn er 2 voorwaarden: hij moet toegewijd zijn, en hij moet zich bekeerd hebben van zijn oude leven.

Toewijding betekent dat hij écht gemotiveerd is om te veranderen. Hij gaat bv niet alleen maar naar een hulpverlener om daar zijn verhaal te kunnen doen, maar hij wil echt leren hoe hij vrij kan worden en blijven, en is bereid daar stappen voor te zetten.

Bekering is voor de ene man een proces en voor de ander een plotselinge doorbraak, maar het heeft altijd dezelfde elementen:

  • volledige verantwoordelijkheid nemen voor eigen daden (dus niet God, de partner of anderen de schuld geven van de verslaving)
  • berouw hebben van daden (dus niet goedpraten, bagatelliseren, of ontkennen)
  • beslissing om zich af te keren van die verkeerde daden
  • laten zien dat hij voortaan een leven met God wil leven

Werkelijk vrij komen van seksverslaving zit hem dus niet in beloftes, en ook niet in het feit of jij hem wel of niet controleert. Het gaat uiteindelijk om werkelijke verandering die plaats vindt in het hart van je man. En dat is zichtbaar en merkbaar. In zijn gedrag, in zijn woorden en in zijn omgaan met jou en met God.

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter