Hoe voorkom je dat je je gevoel voorbijloopt?

Hoe voorkom je als vrouw dat je voorbij loopt aan je eigen gevoel en gekwetstheid en te snel weer doorgaat?

'Marieke'

Dit is een vraag die we nogal eens gesteld krijgen. Ik denk, omdat veel vrouwen ergens wel voelen dat er nog pijn bij hen van binnen zit, maar dat ze bij zichzelf merken dat ze de neiging hebben om 'gewoon' maar door te gaan.

Waarom doorgaan ?

Die neiging om gewoon maar door te gaan, is ergens wel logisch. Vooral als je man gebroken heeft met zijn verslaving en goede stappen zet, dan kan het veel aantrekkelijker lijken om je eigen pijn maar gewoon weg te duwen, en alleen nog maar te kijken naar de toekomst. Een andere reden om je gevoelens weg te stoppen, kan zijn omdat je zelf vindt dat je die gevoelens niet meer mag hebben, dat je niet moet zeuren en dat het nu maar eens over moet wezen. Misschien komen deze gedachten niet van jezelf, maar zijn het woorden die je man uitspreekt, of die je van anderen hoort. Als je deze gedachten en woorden als waarheid aanneemt, dan mag je dus geen pijn hebben, niet boos zijn, en geen angst voelen. Je stopt het weg, maar eigenlijk (of uiteindelijk) merk je dat dat niet langer lukt.

Herkennen dat er nog pijn zit?

Het is daarom best belangrijk om te gaan herkennen óf en welke gevoelens er van binnen bij je leven. Dat kan lastig zijn, bijvoorbeeld als je niet gewend bent om je gevoelens te uiten en/of wanneer je je gevoelens heel lang hebt weggestopt. Wat kan helpen om gevoelens te herkennen is bijvoorbeeld:

  • wees alert op momenten waarop je je ineens 'rot' voelt , somber bent of wanneer je stemming verandert. En vraag je dan af: welke van de 4 basisemoties (bang, boos, bedroefd, blij) voel ik nu? Welke gedachten horen daarbij? En wat was de aanleiding daarvan?
  • als je pijn, angst of boosheid voelt, sta daar dan eens bij stil. Ga een eind wandelen en probeer eens onder woorden te brengen wat er door je heen gaat. Ga erover schrijven (bijvoorbeeld in een brief aan je man) of probeer op een creatieve manier het onder 'woorden' te brengen (door te tekenen, te schilderen, of te kleien).

Hoe omgaan met pijn?

  • En als je dan merkt dat die gevoelens er zijn, geef jezelf vervolgens de ruimte om het te mogen voelen. Je mág boos zijn, je mág verdriet hebben, je mág bang zijn. Óok als je man de goede stappen neemt, óók als je samen al ver in herstel bent, óók als je al veel vaker je verdriet hebt laten zien. Gevoelens gaan niet weg door ze weg te stoppen, maar door ze op een gezonde manier plek te geven.

  • Praat er over met je man. Vertel wat er door je heen gaat, waar je pijn, je angst, je boosheid zit. Doe dat zoveel mogelijk met 'ik-boodschappen' in plaats van door verwijten te maken. Op deze manier houd je de gevoelens bij jezelf, stel je je kwetsbaar op en is het voor je man makkelijker om er voor je te zijn. Geef ook aan wat je nodig hebt. Ga er niet zomaar vanuit dat je man dat wel weet. Wees duidelijk hierin.

  • Als je man het moeilijk vindt om ruimte te geven aan jouw gevoelens, lees dan bijvoorbeeld samen eens deze scriptie over 'Herstel van vertrouwen'. De integratiefase beschrijft heel mooi het belang van 'samen in de put' kunnen zitten. Door gevoelens te delen, zal het vertrouwen en jullie relatie verder kunnen herstellen. En je zult dan merken dat die gevoelens er ook in de toekomst nog wel zullen zijn, maar dat je ze steeds beter samen een plek kunnen geven.
    Vinden jullie het moeilijk om dit samen op te pakken? Schroom dan niet om hulp te zoeken hiervoor.

 

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter