Hoe kan ik omgaan met de pijn van mijn vrouw als gevolg van mijn seksverslaving?

Hoe kun ik als man omgaan met de pijn van mijn vrouw? Hoe kun ik ruimte/begrip geven aan haar gevoel?

'P' 

Wat een mooie vraag is dit. Een vraag die al heel veel weergeeft, namelijk dat je begrijpt dat je vrouw gevolgen ervaart van je verslaving, dat je die ziet en dat je er voor haar wilt zijn. Ik denk dat dat een belangrijke voorwaarde is voor verder herstel: dat je als man beseft dat je vrouw te dealen heeft met pijn, boosheid en wantrouwen als gevolg van je verslaving, en dat je wilt gaan leren om er hierin voor haar te zijn.

Ik gebruik expres het woord 'leren' omdat ik denk dat de meeste mensen deze vaardigheden niet vanzelf hebben. Het is natuurlijk ook nogal wat om vanuit je verslaving geconfronteerd te worden met een vrouw die zoveel pijn en/of boosheid ervaart, en die misschien wel over je uitstort of met een vrouw juist heel gesloten is en helemaal niet goed kan uiten wat ze van binnen voelt.

Misschien helpt het je als we gewoon wat dingen op een rijtje zetten die je zou kunnen doen. Maar laten we beginnen met een aantal dingen die in ieder geval niet helpen:

Wat je niet moet doen:

 • haar weer 'uit de put' praten als zij iets deelt over haar boosheid, pijn of angst. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het nu maar eens over moet zijn. Dat ze moet stoppen met zeuren of met huilen, of dat het veel beter is om vooruit te kijken en niet meer achterom of iets zeggen als: 'ja, maar ik ben nu toch veranderd?'
 • boos worden als zij iets deelt over haar gevoel
 • terugtrekken of weglopen of zeggen dat het nu wel weer genoeg is
 • medelijden hebben met jezelf en bijvoorbeeld tegen haar zeggen hoe moeilijk dit voor jou is

Door al deze dingen krijgt je vrouw het gevoel dat haar pijn en boosheid e.d. er niet mag zijn. Dat is het tegengestelde van ruimte geven aan haar gevoel.

Hoe geef je dan wel ruimte?

 • Laat haar praten en probeer zelf gewoon maar te luisteren.
  Het kan helpen als je daarbij doorvraagt en af en toe checkt of je het goed begrepen hebt. Als je vrouw het moeilijk vindt om te praten, probeer haar daarin dan te stimuleren. Vertel bijvoorbeeld dat je ziet dat ze het moeilijk heeft en dat je je voor kunt stellen dat ze last heeft van wat er gebeurd is. Nodig haar uit om erover te vertellen. En moedig haar aan om (alleen of met jou samen) hulp te zoeken als de geslotenheid blijvend lijkt te zijn.

 • Probeer haar te vragen wat ze nodig heeft en wat zij zou willen dat jij deed.
  Meestal vinden vrouwen dit moeilijk, omdat dit hen kwetsbaar maakt. Of soms denken vrouwen dat hun man wel weet wat ze nodig heeft zonder dat ze daar expliciet woorden aan geeft. Vertel haar dan dat je geen gedachten kunt lezen, maar wel heel graag van haar wilt horen wat je kunt doen. Veel vrouwen hebben het diep van binnen nodig dat je een trooster wordt, ook al zullen ze dat niet altijd snel kunnen verwoorden naar je. Wees een veilige plek voor haar zodat ze kan huilen en vraag haar wat ze op die momenten nodig heeft. Wil ze een arm om zich heen, of even tegen je aan kunnen leunen? Durf deze dingen te vragen, ook als ze boos wordt of als je jezelf heel schuldig voelt.

 • Wees betrouwbaar, ook in de kleine dingen.
  Als je vrouw wantrouwen voelt als gevolg van de verslaving, dan heeft ze het waarschijnlijk nodig dat je in alles betrouwbaar bent. Ook in die dingen waar jij wellicht helemaal niet aan denkt. Probeer daar zoveel mogelijk rekening mee te houden door je afspraken na te komen en transparant te zijn naar haar toe.

 • Zorg goed voor jezelf.
  Herstel kost tijd en is niet makkelijk. In deze fase is het nodig dat je als man veel geeft en er echt bent voor je vrouw. Dat kan alleen als je goed voor jezelf zorgt. Zorg ervoor dat je hulp hebt/houdt om vrij te blijven van je verslaving. Zorg voor contact met een goede vriend of buddy met wie je kunt praten, ook als het ruimte geven aan de emoties van je vrouw even te veel wordt. Geef God de eerste plaats in je leven, laat je vullen door Hem.

 • Begrens als het nodig is.
  Omdat emoties bij een vrouw zo heftig kunnen zijn, en soms op een beschadigende manier geuit kunnen worden, is het soms nodig dat je begrenst. Bijvoorbeeld als je vrouw scheldt, schreeuwt, gooit, slaat etc. Blijf zelf in zo'n geval rustig. Vertel haar bijvoorbeeld dat je begrijpt dat ze boos is, en dat je graag met haar wilt praten daarover en er voor haar wilt zijn, maar dat je dat niet zult doen zolang ze scheldt, schreeuwt etc. Stel haar voor om even naar boven te gaan of ga zelf even de kamer uit en kom er vervolgens op terug (als ze dat niet uit zichzelf doet) door haar te vragen of het nu een goede gelegenheid is om erover door te praten.

 • Maak nieuwe herinneringen.
  Praten en delen is goed, maar gewoon af en toe even wat anders doen, is ook heel goed. Ga samen wandelen, huur een kano, ga steppen in de duinen of wat dan ook: probeer samen weer nieuwe dingen te doen (of juist de oude dingen die je deed toen jullie elkaar net kenden). Er is dan ruimte om het even niet te hebben over al die moeilijke dingen, maar samen te ontspannen of te lachen en wellicht nieuwe, leuke herinneringen op te bouwen.

 

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter