skip to Main Content

Over Kostbaar Vaatwerk
het ontstaan

Kostbaar Vaatwerk is ontstaan in januari 2008 door drie vrouwen die vanuit eigen ervaring weten wat het is om getrouwd te zijn met een man die seksverslaafd is (geweest). Vanuit deze ervaring – en met Gods hulp – willen zij andere vrouwen in soortgelijke situaties helpen door hen een plek te bieden waar ze hun verhaal kunnen delen met elkaar, advies kunnen krijgen, en ook hoop en bemoediging kunnen vinden. 

Over Kostbaar Vaatwerk
het ontstaan

Kostbaar Vaatwerk is ontstaan in januari 2008 door drie vrouwen die vanuit eigen ervaring weten wat het is om getrouwd te zijn met een man die seksverslaafd is (geweest). Vanuit deze ervaring – en met Gods hulp – willen zij andere vrouwen in soortgelijke situaties helpen door hen een plek te bieden waar ze hun verhaal kunnen delen met elkaar, advies kunnen krijgen, en ook hoop en bemoediging kunnen vinden. 

Je bent geliefd, waardevol en kostbaar

Naam

‘Vaatwerk’ geeft aan dat we als mensen kwetsbaar zijn, dat we beschadigd kunnen raken. Als partner van een seksverslaafde kun je zelfs het gevoel hebben dat je gebroken bent, dat je niets meer waard bent en dat er voor jou geen herstel meer mogelijk is.

Wat is het dan belangrijk om toch hoop te houden. Om temidden van al die gebrokenheid en kwetsbaarheid op zoek te gaan naar heelheid. Wij geloven dat die heelheid te vinden is bij Jezus Christus, de grote Heelmeester en Bevrijder. En misschien begint die heelheid wel bij het besef dat we geliefd, waardevol en kostbaar zijn door die God die ons geschapen heeft en door en door kent.

Vandaar de naam ‘Kostbaar Vaatwerk’. We zijn én kwetsbaar én kostbaar.

Naam

‘Vaatwerk’ geeft aan dat we als mensen kwetsbaar zijn, dat we beschadigd kunnen raken. Als partner van een seksverslaafde kun je zelfs het gevoel hebben dat je gebroken bent, dat je niets meer waard bent en dat er voor jou geen herstel meer mogelijk is.

Wat is het dan belangrijk om toch hoop te houden. Om temidden van al die gebrokenheid en kwetsbaarheid op zoek te gaan naar heelheid. Wij geloven dat die heelheid te vinden is bij Jezus Christus, de grote Heelmeester en Bevrijder. En misschien begint die heelheid wel bij het besef dat we geliefd, waardevol en kostbaar zijn door die God die ons geschapen heeft en door en door kent.

Vandaar de naam ‘Kostbaar Vaatwerk’. We zijn én kwetsbaar én kostbaar.

Medewerkers stichting Kostbaar Vaatwerk

Aan Stichting Kostbaar Vaatwerk zijn verschillende vrouwen verbonden. Hieronder vind je een korte beschrijving van een aantal medewerkers. Klik op de foto’s om meer te lezen.

Anita van Beem

Anita van Beem

Anita van Beem is oprichter van Kostbaar Vaatwerk, auteur van 'Zijn lust en mijn leven' en ervaringsdeskundig therapeut met een eigen praktijk.
Janneke Vink

Janneke Vink

Janneke is gespreksleider van gespreksgroepen en werkt mee met onze ontmoetings- en echtparendagen. Ze heeft een eigen praktijk in Boskoop.
Medewerkster Gea
Gea Slijngard

Gea Slijngard

Gea is getrouwd en werkt mee aan verschillende activiteiten van onze stichting. Ze is daarnaast betrokken bij 'Geschonden vertrouwen' en heeft haar eigen praktijk.  
Medewerkster Brenda
Brenda Berkhout

Brenda Berkhout

Brenda werkt, samen met haar man André, mee aan de echtparendagen die we organiseren. Daarnaast helpt ze mee bij vrouwendagen en trainingen.
Marlene

Marlene

Marlene is gespreksleider van één van de gespreksgroepen en werkt, samen met haar man, mee aan de echtparendagen van Kostbaar Vaatwerk.
Ine

Ine

Ine is getrouwd en heeft samen met haar man drie kinderen. Nadat ze zelf steun had ontvangen van Kostbaar Vaatwerk is ze nu één van de moderators van het forum.
Elleke

Elleke

Elleke is 60+ en heeft samen met haar man 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Ze is één van de moderators van het forum.
Rieneke

Rieneke

Rieneke is rond de 40 en getrouwd met Erik. Al enkele jaren is ze één van de moderators van het forum, waar ze lotgenoten helpt en bemoedigt.
Anita van Beem

Anita van Beem

Anita van Beem is oprichter van Kostbaar Vaatwerk, auteur van 'Zijn lust en mijn leven' en ervaringsdeskundig therapeut met een eigen praktijk.
Janneke Vink

Janneke Vink

Janneke is gespreksleider van gespreksgroepen en werkt mee met onze ontmoetings- en echtparendagen. Ze heeft een eigen praktijk in Boskoop.
Medewerkster Gea
Gea Slijngard

Gea Slijngard

Gea is getrouwd en werkt mee aan verschillende activiteiten van onze stichting. Ze is daarnaast betrokken bij 'Geschonden vertrouwen' en heeft haar eigen praktijk.  
Medewerkster Brenda
Brenda Berkhout

Brenda Berkhout

Brenda werkt, samen met haar man André, mee aan de echtparendagen die we organiseren. Daarnaast helpt ze mee bij vrouwendagen en trainingen.
Marlene

Marlene

Marlene is gespreksleider van één van de gespreksgroepen en werkt, samen met haar man, mee aan de echtparendagen van Kostbaar Vaatwerk.
Ine

Ine

Ine is getrouwd en heeft samen met haar man drie kinderen. Nadat ze zelf steun had ontvangen van Kostbaar Vaatwerk is ze nu één van de moderators van het forum.
Elleke

Elleke

Elleke is 60+ en heeft samen met haar man 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Ze is één van de moderators van het forum.
Rieneke

Rieneke

Rieneke is rond de 40 en getrouwd met Erik. Al enkele jaren is ze één van de moderators van het forum, waar ze lotgenoten helpt en bemoedigt.

ANBI

Stichting Kostbaar Vaatwerk is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat alle giften aan onze stichting voor de gever aftrekbaar zijn van de belasting.
Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL43 INGB 0007 5724 24 t.n.v. Stichting Kostbaar Vaatwerk (RSIN/fiscaal nummer: 8522 66 662). 

Doelstelling

Het statutaire doel van onze stichting is: het bieden van hulp en ondersteuning aan vrouwen die een relatie hebben of hebben gehad met een man die seksverslaafd is of is geweest, voorts alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden die gezamenlijke bevoegdheid hebben:

– C. van Beem – voorzitter/penningmeester
– C. van Gilst – secretaris
– B. Wolff – algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de tijd die zij besteden aan het uitoefenen van hun functie als bestuurslid. Medewerkers van de stichting ontvangen geen salaris voor de tijd die zij besteden aan werkzaamheden voor de stichting. Het bestuur kan besluiten om een medewerker die veel uren voor de stichting werkt een vrijwilligersvergoeding toe te kennen indien het vermogen van de stichting dat toelaat. De vrijwilligersvergoeding is nooit hoger dan de door de belastingdienst bepaalde maximumbedragen.

Beleidsplan

Klik hier om de hoofdlijnen van het beleidsplan te lezen.

Financiële verantwoording

Voor het einde van het tweede kwartaal van elk nieuw kalenderjaar, zal het jaarverslag van het voorgaande jaar op de website worden gepubliceerd. Klik hier voor het Financieel verslag over 2021

ANBI

Stichting Kostbaar Vaatwerk is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat alle giften aan onze stichting voor de gever aftrekbaar zijn van de belasting.
Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL43INGB0007572424 t.n.v. Stichting Kostbaar Vaatwerk (RSIN/fiscaal nummer:852266662). 

Doelstelling

Het statutaire doel van onze stichting is: het bieden van hulp en ondersteuning aan vrouwen die een relatie hebben of hebben gehad met een man die seksverslaafd is of is geweest, voorts alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden die gezamenlijke bevoegdheid hebben:

– C. van Beem – voorzitter/penningmeester
– C. van Gilst – secretaris
– B. Wolff – algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de tijd die zij besteden aan het uitoefenen van hun functie als bestuurslid. Medewerkers van de stichting ontvangen geen salaris voor de tijd die zij besteden aan werkzaamheden voor de stichting. Het bestuur kan besluiten om een medewerker die veel uren voor de stichting werkt een vrijwilligersvergoeding toe te kennen indien het vermogen van de stichting dat toelaat. De vrijwilligersvergoeding is nooit hoger dan de door de belastingdienst bepaalde maximumbedragen.

Beleidsplan

Klik hier om de hoofdlijnen van het beleidsplan te lezen.

Financiële verantwoording

Voor het einde van het tweede kwartaal van elk nieuw kalenderjaar, zal het jaarverslag van het voorgaande jaar op de website worden gepubliceerd. Klik hier voor het Financieel verslag over 2021

Back To Top