Skip to content

Over Kostbaar Vaatwerk
het ontstaan

Kostbaar Vaatwerk is ontstaan in januari 2008 door drie vrouwen die vanuit eigen ervaring weten wat het is om getrouwd te zijn met een man die seksverslaafd is (geweest). Vanuit deze ervaring – en met Gods hulp – willen zij andere vrouwen in soortgelijke situaties helpen door hen een plek te bieden waar ze hun verhaal kunnen delen met elkaar, advies kunnen krijgen, en ook hoop en bemoediging kunnen vinden. 

Over Kostbaar Vaatwerk
het ontstaan

Kostbaar Vaatwerk is ontstaan in januari 2008 door drie vrouwen die vanuit eigen ervaring weten wat het is om getrouwd te zijn met een man die seksverslaafd is (geweest). Vanuit deze ervaring – en met Gods hulp – willen zij andere vrouwen in soortgelijke situaties helpen door hen een plek te bieden waar ze hun verhaal kunnen delen met elkaar, advies kunnen krijgen, en ook hoop en bemoediging kunnen vinden. 

Je bent geliefd, waardevol en kostbaar

Naam

‘Vaatwerk’ geeft aan dat we als mensen kwetsbaar zijn, dat we beschadigd kunnen raken. Als partner van een seksverslaafde kun je zelfs het gevoel hebben dat je gebroken bent, dat je niets meer waard bent en dat er voor jou geen herstel meer mogelijk is.

Wat is het dan belangrijk om toch hoop te houden. Om temidden van al die gebrokenheid en kwetsbaarheid op zoek te gaan naar heelheid. Wij geloven dat die heelheid te vinden is bij Jezus Christus, de grote Heelmeester en Bevrijder. En misschien begint die heelheid wel bij het besef dat we geliefd, waardevol en kostbaar zijn door die God die ons geschapen heeft en door en door kent.

Vandaar de naam ‘Kostbaar Vaatwerk’. We zijn én kwetsbaar én kostbaar.

Naam

‘Vaatwerk’ geeft aan dat we als mensen kwetsbaar zijn, dat we beschadigd kunnen raken. Als partner van een seksverslaafde kun je zelfs het gevoel hebben dat je gebroken bent, dat je niets meer waard bent en dat er voor jou geen herstel meer mogelijk is.

Wat is het dan belangrijk om toch hoop te houden. Om temidden van al die gebrokenheid en kwetsbaarheid op zoek te gaan naar heelheid. Wij geloven dat die heelheid te vinden is bij Jezus Christus, de grote Heelmeester en Bevrijder. En misschien begint die heelheid wel bij het besef dat we geliefd, waardevol en kostbaar zijn door die God die ons geschapen heeft en door en door kent.

Vandaar de naam ‘Kostbaar Vaatwerk’. We zijn én kwetsbaar én kostbaar.

Medewerkers stichting Kostbaar Vaatwerk

Aan Stichting Kostbaar Vaatwerk zijn verschillende vrouwen verbonden. Hieronder vind je een korte beschrijving van een aantal medewerkers. Klik op de foto’s om meer te lezen.

Anita van Beem

Anita van Beem

Anita van Beem is oprichter van Kostbaar Vaatwerk, auteur van 'Zijn lust en mijn leven' en ervaringsdeskundig therapeut met een eigen praktijk.
medewerkster Gea
Gea Slijngard

Gea Slijngard

Gea is getrouwd en werkt mee aan verschillende activiteiten van onze stichting. Ze is daarnaast betrokken bij 'Geschonden vertrouwen' en heeft haar eigen praktijk.  
Corina Pols

Corina Pols

Corina is getrouwd, ze is bestuurslid van onze stichting en werkt mee aan verschillende activiteiten. Corina is therapeut via praktijk Petra.   
Marianne Timmer

Marianne Timmer

Marianne is getrouwd en werkt mee aan verschillende activiteiten binnen Kostbaar Vaatwerk. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk.
Jantine Stam

Jantine Stam

Jantine werkt mee aan verschillende activiteiten van Kostbaar Vaatwerk. Ze is psychosociaal therapeut en relatietherapeut bij Dichterbij Herstel in Veenendaal.
Margje

Margje

Margje is getrouwd en heeft volwassen kinderen. De echtparendagen die zij en haar man bezochten hebben op een positief bijgedragen aan hun herstel. Nu is zij als buddy-coördinator zelf betrokken bij Kostbaar Vaatwerk.
Tineke

Tineke

Tineke is getrouwd en heeft een zoontje. Nadat ze zelf steun had ontvangen van Kostbaar Vaatwerk is ze nu betrokken bij het organiseren van de ontmoetingsdagen.
Ine

Ine

Ine is getrouwd en heeft samen met haar man drie kinderen. Nadat ze zelf steun had ontvangen van Kostbaar Vaatwerk is ze nu één van de moderators van het forum.
Elleke

Elleke

Elleke is 60+ en heeft samen met haar man 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Ze is één van de moderators van het forum.
Rieneke

Rieneke

Rieneke is rond de 40 en getrouwd met Erik. Al enkele jaren is ze één van de moderators van het forum, waar ze lotgenoten helpt en bemoedigt.
Anita van Beem

Anita van Beem

Anita van Beem is oprichter van Kostbaar Vaatwerk, auteur van 'Zijn lust en mijn leven' en ervaringsdeskundig therapeut met een eigen praktijk.
medewerkster Gea
Gea Slijngard

Gea Slijngard

Gea is getrouwd en werkt mee aan verschillende activiteiten van onze stichting. Ze is daarnaast betrokken bij 'Geschonden vertrouwen' en heeft haar eigen praktijk.  
Corina Pols

Corina Pols

Corina is getrouwd, ze is bestuurslid van onze stichting en werkt mee aan verschillende activiteiten. Corina is therapeut via praktijk Petra.   
Marianne Timmer

Marianne Timmer

Marianne is getrouwd en werkt mee aan verschillende activiteiten binnen Kostbaar Vaatwerk. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk.
Jantine Stam

Jantine Stam

Jantine werkt mee aan verschillende activiteiten van Kostbaar Vaatwerk. Ze is psychosociaal therapeut en relatietherapeut bij Dichterbij Herstel in Veenendaal.
Margje

Margje

Margje is getrouwd en heeft volwassen kinderen. De echtparendagen die zij en haar man bezochten hebben op een positief bijgedragen aan hun herstel. Nu is zij als buddy-coördinator zelf betrokken bij Kostbaar Vaatwerk.
Tineke

Tineke

Tineke is getrouwd en heeft een zoontje. Nadat ze zelf steun had ontvangen van Kostbaar Vaatwerk is ze nu betrokken bij het organiseren van de ontmoetingsdagen.
Ine

Ine

Ine is getrouwd en heeft samen met haar man drie kinderen. Nadat ze zelf steun had ontvangen van Kostbaar Vaatwerk is ze nu één van de moderators van het forum.
Elleke

Elleke

Elleke is 60+ en heeft samen met haar man 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Ze is één van de moderators van het forum.
Rieneke

Rieneke

Rieneke is rond de 40 en getrouwd met Erik. Al enkele jaren is ze één van de moderators van het forum, waar ze lotgenoten helpt en bemoedigt.

ANBI

Stichting Kostbaar Vaatwerk is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat alle giften aan onze stichting voor de gever aftrekbaar zijn van de belasting.
Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL43 INGB 0007 5724 24 t.n.v. Stichting Kostbaar Vaatwerk (RSIN/fiscaal nummer: 8522 66 662). 

Doelstelling

Het statutaire doel van onze stichting is: het bieden van hulp en ondersteuning aan vrouwen die een relatie hebben of hebben gehad met een man die seksverslaafd is of is geweest, voorts alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden die gezamenlijke bevoegdheid hebben:

– C. van Beem – voorzitter/penningmeester
– C. van Gilst – secretaris
– B. Wolff – algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werk; maar kunnen wel een vergoeding ontvangen voor hun onkosten. Daarnaast maakt de stichting gebruik van ZZp-ers die voor bepaalde taken worden ingehuurd.

Beleidsplan

Klik hier om de hoofdlijnen van het beleidsplan te lezen.

Financiële verantwoording

Voor het einde van het tweede kwartaal van elk nieuw kalenderjaar, zal het jaarverslag van het voorgaande jaar op de website worden gepubliceerd. Klik hier voor het Financieel verslag over 2022

ANBI

Stichting Kostbaar Vaatwerk is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat alle giften aan onze stichting voor de gever aftrekbaar zijn van de belasting.
Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL43INGB0007572424 t.n.v. Stichting Kostbaar Vaatwerk (RSIN/fiscaal nummer:852266662). 

Doelstelling

Het statutaire doel van onze stichting is: het bieden van hulp en ondersteuning aan vrouwen die een relatie hebben of hebben gehad met een man die seksverslaafd is of is geweest, voorts alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden die gezamenlijke bevoegdheid hebben:

– C. van Beem – voorzitter/penningmeester
– C. van Gilst – secretaris
– B. Wolff – algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werk, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen voor hun onkosten. Daarnaast maken we gebruik van ZZp-ers voor het inhuren van bepaalde taken. 

Beleidsplan

Klik hier om de hoofdlijnen van het beleidsplan te lezen.

Financiële verantwoording

Voor het einde van het tweede kwartaal van elk nieuw kalenderjaar, zal het jaarverslag van het voorgaande jaar op de website worden gepubliceerd. Klik hier voor het Financieel verslag over 2021

Back To Top