Skip to content

Hoofdlijnen beleidsplan

Kernprincipes en uitgangspunten

Statutaire doelstelling: Het bieden van hulp en ondersteuning aan vrouwen die een relatie hebben of hebben gehad met een man die seksverslaafd is of is geweest, voorts alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting Kostbaar Vaatwerk is een non-profitorganisatie. De gelden worden aangewend ten behoeve van bovenstaande statutaire doelstelling.

Stichting Kostbaar Vaatwerk is voor onbepaalde tijd opgericht. Indien de stichting wordt ontbonden, dan zal het liquidatiesaldo zoveel mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Missie

Het aanbieden van verschillende activiteiten aan (ex-)partners van (ex-) seksverslaafden, gericht op het geven van

 • (H)erkenning, hulp en advies
 • Hoop
 • Inzicht in eigen proces

Stichting Kostbaar Vaatwerk is een christelijke organisatie en het geloof in God en Jezus Christus is voor ons belangrijk. Alle medewerkers die verbonden zijn aan de organisatie zijn christen, maar onze activiteiten zijn zowel bedoeld voor christenen als voor niet-christenen.

Beleid

Te verrichten werkzaamheden in 2022:

 • Het beheren van een besloten online forum
 • Het beheren van de website
 • Het aanbieden van hulp, advies of een luisterend oor aan (ex-)partners van (ex-)seksverslaafden middels telefoon, videobellen of e-mail.
 • Het organiseren van het buddy-netwerk

Daarnaast hopen we in 2023 de volgende activiteiten te kunnen organiseren:

 • Ontmoetingsdag
 • Echtparendagen
 • Echtparenweekenden
 • Ex-partnerdag
 • Trainingen ‘Dealen met een seksverslaafde’, ‘Een sterkere ik’, ‘Gezonde seksualiteit’, ‘Herstel van betrayal trauma’
 • Gespreks- of therapiegroepen op verschillende locaties in Nederland of online.

Werving en besteding van gelden

Stichting Kostbaar Vaatwerk heeft inkomsten uit: deelnemersbijdragen (ontmoetingsdagen, echtparendagen, echtparenweekenden, trainingen, forum en – gespreksgroepen, verkoop boeken) en periodieke en eenmalige giften.

Alle uitgaven worden gemaakt conform de doelstelling van de stichting. De kosten van de werving van gelden houden we zo laag mogelijk. Op de resultatenrekening is een aparte kostenpost ‘promotiekosten’. Dit zijn alle kosten die we besteden om de stichting onder de aandacht te brengen van onze doelgroep.

Jaarlijks wordt de begroting opgesteld en door het bestuur goedgekeurd. Na afloop van een (afgesloten) boekjaar worden de jaarstukken opgemaakt. Hiermee wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur. Onderdeel van de jaarstukken vormen de balans en de verlies- en winstrekening.

Back To Top