Ga naar hoofdinhoud

Het weekend heeft mij veel gebracht. De lezingen rond de thema’s vond ik boeiend en boden mij meer inzicht. Bij het thema wantrouwen trof het mij hoeveel pijn en verdriet dit allemaal bij de vrouw kan veroorzaken. Dat weet je al wel, maar dit keer kwam het dieper binnen, vooral door de brief die Anita voorlas. De start van zo’n weekend is natuurlijk spannend maar gaandeweg groeide ook de band met de andere deelnemers en zag ik ook meer ontspannenheid bij de andere stellen.
Het weekend heeft mij meer inzicht gegeven in de stappen die ik moet zetten in de relatie richting herstel. Het weekend bracht hart en verstand dichterbij elkaar, waardoor ik het ook kon voelen wat het met mij deed. De verschillende programma onderdelen vond ik erg goed op elkaar afgestemd, goed om na de lezing eerst als echtpaar met goede verwerkingsvragen bezig te zijn en dan door te praten in de kleine groep.

Man, deelnemer echtparenweekend 2020

Back To Top