Skip to content

Ik heb deze dag als intensief, bemoedigend en ook helend ervaren. Ik vond het prettig dat ik ervoer dat ik hier mezelf kon zijn, mezelf kon uitspreken en dat er erkenning en herkenning is en geen veroordeling of bagatallisering. Het voelt goed dat je hier in een veilige setting kwijt kan wat er achter jouw deur is gebeurd waar anderen niks van zouden begrijpen die dit niet mee hebben gemaakt, wat tegelijk ook te heftig is om zomaar met iemand te bespreken. Ik voelde me gesterkt toen ik aan het eind van de middag wegging.
Deelnemer ex-partnerdag juni 2018

Back To Top